Skip to main content

Friday 19 July 2024

Keeping in Touch Newsletter

School Prospectus 2023/24

Welcome to QEHS

Welcome to Queen Elizabeth High School.  We hope our website will give you a window into the dynamic life of our school  community as well as providing you with key information.

Our facilities are exceptional.  Our purpose built £28 million school offers the perfect mix between traditional and innovative learning spaces, creating a true 21st Century learning environment.  We share leisure facilities with our neighbour, Carmarthen Leisure Centre.

 

Croeso i Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth

Croeso i Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth.  Hyderwn y bydd ein gwefan yn cynnig cip ar fywyd deinamig ein hysgol, yn ogystal a chynnwys gwybodaeth allweddol ar eich cyfer.

Mae ein adnoddau'n penigamp.  Adeiladwyd yr ysgol ar gost o £28 miliwn er mwyn cynnig y cymysgedd perffaith  o gyfleoedd i  ddysgu'n draddodiadol ac yn arloesol, gan greu awyrgylch dysgu priodol ar gyfer yr 21ain ganrif.  Rydym yn rhannu adnoddau hamdden gyda Chanolfan Hamdden Caerfyrddin sy'n ffinio'r ysgol.

 

Google Classroom - Pupil Guidance Videos

Cookie Notice

Back to top