Skip to main content

Welcome to QEHS

Welcome to Queen Elizabeth High School.  We hope our website will give you a window into the dynamic life of our school  community as well as providing you with key information.

Our facilities are exceptional.  Our purpose built £28 million school offers the perfect mix between traditional and innovative learning spaces, creating a true 21st Century learning environment.  We share leisure facilities with our neighbour, Carmarthen Leisure Centre.

 

Croeso i Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth

Croeso i Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth.  Hyderwn y bydd ein gwefan yn cynnig cip ar fywyd deinamig ein hysgol, yn ogystal a chynnwys gwybodaeth allweddol ar eich cyfer.

Mae ein adnoddau'n penigamp.  Adeiladwyd yr ysgol ar gost o £28 miliwn er mwyn cynnig y cymysgedd perffaith  o gyfleoedd i  ddysgu'n draddodiadol ac yn arloesol, gan greu awyrgylch dysgu priodol ar gyfer yr 21ain ganrif.  Rydym yn rhannu adnoddau hamdden gyda Chanolfan Hamdden Caerfyrddin sy'n ffinio'r ysgol.

 

Assessment Overview 2021

Google Classroom - Pupil Guidance Videos

Covid-19 Parent/Carer Information

Please see the most update Covid-19 information to parents and carers.

Upcoming Diary Dates

INSET Day
INSET Day

Thursday, 20 May 2021 - Tuesday, 20 April 2021

INSET Day
INSET Day

Friday, 21 May 2021 - Wednesday, 21 April 2021

Year 10 Virtual Parents' Evening
Year 10 Virtual Parents' Evening

Thursday, 17 June 2021

Year 8 Virtual Parents' Evening
Year 8 Virtual Parents' Evening

Thursday, 01 July 2021

Year 7/8 Reports to Parents
Year 7/8 Reports to Parents

Friday, 09 July 2021

Year 10 Full Reports
Year 10 Full Reports

Friday, 16 July 2021

Useful Links

Cookie Notice

Back to top