Skip to main content

Information Updates

Please see our most recent information updates and the key dates for this week.

 

Welcome to QEHS

Welcome to Queen Elizabeth High School.  We hope our website will give you a window into the dynamic life of our school  community as well as providing you with key information.

Our facilities are exceptional.  Our purpose built £28 million school offers the perfect mix between traditional and innovative learning spaces, creating a true 21st Century learning environment.  We share leisure facilities with our neighbour, Carmarthen Leisure Centre.

 

Croeso i Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth

Croeso i Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth.  Hyderwn y bydd ein gwefan yn cynnig cip ar fywyd deinamig ein hysgol, yn ogystal a chynnwys gwybodaeth allweddol ar eich cyfer.

Mae ein adnoddau'n penigamp.  Adeiladwyd yr ysgol ar gost o £28 miliwn er mwyn cynnig y cymysgedd perffaith  o gyfleoedd i  ddysgu'n draddodiadol ac yn arloesol, gan greu awyrgylch dysgu priodol ar gyfer yr 21ain ganrif.  Rydym yn rhannu adnoddau hamdden gyda Chanolfan Hamdden Caerfyrddin sy'n ffinio'r ysgol.

 

Google Classroom - Pupil Guidance Videos

Covid-19 Parent/Carer Information

Please see the most update Covid-19 information to parents and carers.

Safeguarding Links

Useful Links

Cookie Notice

Back to top