Skip to main content

Meet the School Council 2022/23

Congratulations to the following pupils who have been elected for the year school council this academic year. Llongyfarchiadau i'r plant canlynol sydd wedi bod yn llwyddiannus yn yr etholiad blwyddyn i gynrychioli'r cyngor ysgol y flwyddyn academi yma.

Prif fachgen/Head Boy – Daniel Bond

Prif Ferch/Head Girl – Emily Gracia Cooke

Ty Cothi/ Cothi House

India Skone

Poppy Davies

Holly Andrews

Oliwia Garbarczyk

Rowan Taylor

Ty Gwili/ Gwili House

Ryan Thomas

Corin Maxwell

Isabella Vyse-Killa

Dion Jones

Rawan Nayrab

Ty Dewi/ Dewi House

Cira Thomas

Summer Davies

Heidi Byrne

Lilia Caffell

Lola Jones

Ty Tywi/ Tywi House

Krupa Xavier

Connor Murphy-Healy

Logan Webster

Blue Evans

Alice Williams

Cookie Notice

Back to top